Voorpagina « Wereld van SindbadDe Efteling bestaat uit vijf rijken, met ieder hun eigen werelden. Eén van die werelden is de Wereld van Sindbad. Hoewel Sindbad, met VogelRok, sinds 1998 al in de Efteling aanwezig was duurde het tot eind 2021 voordat hij een eigen themagebied in het park kreeg. De Efteling is steeds meer bezig om attracties, horeca en winkels op elkaar aan te laten sluiten. Eerder deden ze dit al in het Rijk de Fantasie met Polles Keuken, Symbolica en het plein Hartenhof. Onlangs werd in Anderrijk met het Max & Moritzplein al een heel Duits dorpsplein gecreëerd. In de zomer van 2021 maakte het park bekend dat er ook een themagebied komt rondom Sindbad.

De aanleiding van dit project is de beoogde verbouwing van het Panoramarestaurant. Nu het park toestemming heeft gekregen van de Raad van State om in de oostelijke richting uit te breiden, lag de wens er om ook de toegang tot dat gebied alvast op te knappen. Met de keuze van Sindbad en de verhalen van zijn zeven zeereizen is gekozen de Wereld van Sindbad niet alleen binnen de muren van VogelRok te laten bestaan, maar deze mee naar buiten te nemen en samen met de kookpottenmolen Monsieur Cannibale, het Kinderavonturen doolhof en het Panoramarestaurant samen te laten komen tot één themagebied.

De Efteling werkte voor dit project samen met Richard van Leeuwen. Hij vertaalde als eerste in 1993 de authentieke Arabische teksten van de vertellingen van 1001 Nacht. Hij studeerde Arabisch in Amsterdam en Damascus, en Perzisch in Leiden. Door de samenwerking kon de Efteling de Wereld van Sindbad zo natuurgetrouw mogelijk neerzetten gebaseerd p de rijke Arabische cultuur.

Het project gaf gelijk ook kansen om enkele problemen en pijnpunten te verhelpen. De Efteling zat al een tijd in haar maag met het onderhoud van het doolhof. De coniferenhagen zagen er steeds slechter uit. Ondanks pogingen om de hagen aan te vullen met houten palen, mocht het niet baten. Het andere pijnpunt was Monsieur Cannibale. De laatste jaren kwam er steeds meer maatschappelijk onrust omdat de kannibaal door bezoekers als racistische karikatuur werd gezien wat niet meer van deze tijd is.

De eerste fase van dit project startte na het zomerseizoen 2021. In september sloten Monsieur Cannibale en het Kinder Avonturen Doolhof om na een verbouwing van enkele maanden in de winter te openen als respectievelijk Sirocco en Archipel. Half december werd bekend dat de opening zal plaatsvinden op 1 januari 2022, het jaar dat het park haar 70ste verjaardag viert. De voorpret was echter van korte duur omdat enkele dagen later wederom een lockdown afgekondigd door het kabinet waardoor de opening nog even op zich liet wachten.

In 2023 ondergaat het Panorama Restaurant, dat in 2022 werd uitgebaat door LaPlace, verbouwd en van binnen en buiten gethematiseerd wordt naar de Wereld van Sindbad. De nieuwe naam is Restaurant Kashba. Dit moet het toevluchtsoord voorstellen van Sindbad als hij terug is van zijn vele reizen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook Archipel nog verder uitgebreid wordt. Daarnaast zal er nog een looproute om de waterspeelplaats worden aangelegd.

Op 26 januari 2022 opende het park en daarbij ook de Wereld van Sindbad. Gelijk met de opening plaatste de Efteling ook de onride van Sirocco op YouTube en bracht men de muziek van de Wereld van Sindbad uit op Spotify. De nieuwe themamuziek is weer gecomponeerd door René Merkelbach.

Attracties in de Wereld van Sindbad
 Archipel
 Sirocco
 VogelRok

Horeca in de Wereld van Sindbad
 Restaurant Kashba
 Kiosk Nomade